PWS blokken aanbesteed

De aanbesteding is achter de rug en de aannemer die het werk in opdracht van Vestia mag gaan maken is Bouwbedrijf Bakker Arkel. De start van de uitvoering is volgens planning eind juni.

De verbetering van de PWS blokken omvat de aanpak van 155 woningen inclusief gevels en trappenhuizen. De twee blokken zijn in 1934 in de Rotterdamse wijk Bergpolder gebouwd naar een ontwerp van Jos de Jonge.

Door het plaatsen van kunststof kozijnen, rond de jaren 80 van de vorige eeuw, hebben de blokken veel van hun karakter verloren. Bij de huidige gevelaanpak is het uitgangspunt geweest om zoveel mogelijk recht te doen aan het oorspronkelijke ontwerp.

Bij het opfrissen van de trappenhuizen is eveneens getracht om het specifieke karakter te behouden. De woningen zelf worden waar mogelijk en indien dit nodig is met instemming van de bewoner verbeterd.

Opdrachtgever: Vestia
Aannemer: Bouwbedrijf Bakker Arkel

background