Transformatie African Inn vordert gestaag

Bij het project African Inn zijn de te slopen onderdelen haast uitgevoerd. Inmiddels is ook al volop begonnen met de opbouw van de nieuwe gevels en het inbouwpakket.

De African Inn, in 1975 in de Rotterdamse Afrikaanderwijk gebouwd als bejaardenhuis en later omgevormd tot studentenflat, ondergaat momenteel een transformatie. De 155 kamers maken plaats voor 56 zelfstandige appartementen waarbij de gevels vernieuwd worden. Ook de ontsluitingsstructuur wordt volop aangepakt waarbij er meer licht in het gemeenschappelijk binnengebied komt.

Naar verwachting worden de woningen eind 2016 opgeleverd.

Zie ook de website van Vestia

Opdrachtgever: Vestia
Aannemer: Van Omme & De Groot

background