Info

Visie

Elke ontwerp- en bouwopgave is voor ons uniek.

Ondanks het feit dat wij onze ruime ervaring inzetten bij het oplossen van vraagstukken is het niet zo dat wij een “standaardaanpak” hanteren die we overal op loslaten. Door creatief met oplossingen om te gaan is het volgens ons mogelijk om een hoger resultaat te behalen, dan je in eerste instantie zou verwachten.

Ontwerpen is voor ons niet slechts antwoord geven op een vraag. Het is meer het vinden van de juiste balans tussen vormgeving, materiaalgebruik, bouwkundige uitwerking en financiële mogelijkheden. De uiteindelijke bruikbaarheid van een project speelt hierbij zeker geen ondergeschikte rol.

De laatste jaren maakt de factor energie steeds meer onderdeel uit van onze projecten. Het besparen, vasthouden en hergebruiken van energie, kortom het complete energetische vraagstuk zit opgesloten in onze aanpak. Hiervoor hebben we binnen ons bureau een eigen, gecertificeerd EPA adviseur.

wesgram