Privacyverklaring

Bos-Timmermans- van der Ree architectuur + bouwkunde (BTR architectuur + bouwkunde), gevestigd Strevelsweg 700-302, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

BTR architectuur + bouwkunde verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht – Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BTR architectuur + bouwkunde verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Het namens u aanvragen van de omgevingsvergunning

Geautomatiseerde besluitvorming

BTR architectuur + bouwkunde neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Contactgegevens worden bewaard voor de loop van het project en tot uiterlijk tien jaar na beƫindiging van de relatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

BTR architectuur + bouwkunde verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit betreft voornamelijk het aanvragen van offertes namens u en het aanvragen van de omgevingsvergunningen namens u.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van BTR architectuur + bouwkunde (www.btrbv.nl) gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen na de bewaartermijn. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BTR architectuur + bouwkunde en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@btrbv.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

BTR architectuur + bouwkunde wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BTR architectuur + bouwkunde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@btrbv.nl

textuur betonnen borstwering