Info

Informatie over het bedrijf.

BTR architectuur + bouwkunde is een breed werkend architectenbureau. Wij zijn gespecialiseerd in woningbouw en onze dienstverlening omvat het hele voorbereidingstraject, dat speelt bij de totstandkoming van een bouwopgave. Deze opgave kan liggen op het gebied van nieuwbouw, onderhoud, renovatie, restauratie of een combinatie van deze werksoorten.

Wij hebben de kennis en capaciteit om het grootste deel van de benodigde werkzaamheden zelf uit te voeren: van bouwtechnische opnames, ontwerp en tekenwerk tot aan kostenexpertise en het labelen van woningen. Voor specialistische zaken, zoals bouwfysica en constructie schakelen wij externe deskundigen in.

Onze werkzaamheden omvatten totaalopdrachten, van eerste schets tot aan begeleiding tijdens de uitvoering. Maar ook deelopdrachten zoals tekenwerk, kostenramingen, bestekken en haalbaarheidsstudies rekenen wij tot ons takenpakket.

Bij al onze opdrachten streven wij ernaar om steeds weer het hoogst haalbare resultaat te bereiken. Wij doen dit door het inzetten van onze creativiteit, bouwkennis en kostendeskundigheid.

textuur betonnen borstwering