Info

Opdrachtsoorten

BTR architectuur + bouwkunde is met name gespecialiseerd in woningbouw.

Hieronder vallen nieuwbouw, groot onderhoud en renovatie. De verschillende soorten woonvormen, van laagbouw eengezinswoning tot aan gestapelde appartementen in woongebouwen komen hierbij regelmatig voor.

Wij hebben tevens ruime ervaring met verschillende (doel)groepen bewoners en woonvormen. Van jongeren- tot aan ouderenhuisvesting, al dan niet in groepsvorm of in onderling gecombineerde varianten.

Bij de totstandkoming van plannen speelt het directe contact met de toekomstige gebruiker vaak een rol. Wij zien dit als een kans om aan een project meerwaarde te geven. Naast vormgeving is ook de uiteindelijke optimale functionaliteit van een gebouw van groot belang.

Naast het ontwerpen en voorbereiden van de (ver)bouw van woningen voeren wij ook regelmatig haalbaarheidsonderzoeken en bebouwingsstudies uit.