Kerkweg

Nieuwbouw Kerkweg Lekkerkerk

De oorspronkelijk op deze plek aanwezige bebouwing was niet te handhaven. Aangezien het echter ging om een groot aantal beeldbepalende panden in Lekkerkerk werd vanuit de gemeente al snel de randvoorwaarde geformuleerd dat vervangende nieuwbouw moest refereren aan de oorspronkelijke bebouwing. Aangezien de regelgeving en de gewenste woonprogramma’s  tegenwoordig aanzienlijk zwaarder en groter zijn dan in 1922 vormde het inpassen van dit programma in een architectuur die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke verschijningsvorm wenste te blijven een uitdaging. Door het beeld en het profiel, gezien vanaf de Kerkweg, als uitgangspunt te nemen en vervolgens de noodzakelijke vergroting van het bouwvolume per woning aan de achterzijde op te lossen is dit toch goed geslaagd.

Het project is te classificeren als vervangende nieuwbouw in historiserende stijl en omvat 40 nieuwbouwwoningen (32 eengezinswoningen plus 8 levensloopbestendige woningen bestemd voor ouderen) verdeeld over tien bouwblokjes. Het project is opgesplitst in twee fasen. Zodra het eerste deel klaar was konden bewoners uit de tweede fase verhuizen naar de opgeleverde woningen waarna het resterende deel van de oorspronkelijke bebouwing gesloopt en vervangen werd.

Momenteel is het gehele project opgeleverd.

Opdrachtgever: Qua Wonen
Aannemer: Martens Aannemingsbedrijf bv

background