Vogel- en Bloemenbuurt

Groot Onderhoud - Rhoon

Het project Vogel- en Bloemenbuurt in Rhoon (gemeente Albrandswaard) omvat totaal 176 woningen in zes types. Van het totale aantal woningen hebben er 20 een instandhoudingsingreep ondergaan maar bij de overige woningen heeft Groot Onderhoud en verduurzaming van de schil plaatsgevonden.

Om de aanwezige stedenbouwkundige differentiatie  zo veel mogelijk te respecteren zijn de verschillende woningtypes ieder anders uitgewerkt, op een wijze passend bij de oorspronkelijke architectuur.

In basis is het merendeel van de woningen voorzien van een buitengevelisolatiesysteem dat is afgewerkt met minerale steenstrips in combinatie met stucwerk. Bij de uitwerking van de woningen is met kleurstelling, gevelsteen en metselverband gespeeld op een dusdanige manier dat de verschillende blokjes hun eigen identiteit hebben behouden maar waarbij tevens ook een onderlinge samenhang tussen de blokken is gerealiseerd.

Opdrachtgever: Wooncompas
Aannemer: Hemubo

background