Omgevingsvergunning Groot Onderhoud Bizet-flat verleend

Bij het groot onderhoud van de Bizet-flat aan de Stokdijkkade in Naaldwijk is een van de onderdelen die aangepakt worden het voorzien van de kopgevels en trappenhuizen van gekleurde keramische tegels.

Op verzoek van R&V adviseurs hebben wij voor deze tegelvlakken een ontwerp gemaakt. Bij het ontwerp is de voorkeur van de feitelijke opdrachtgever, woningcorporatie Arcade, wat betreft de uitstraling van het eindbeeld leidend geweest. Inmiddels is de omgevingsvergunning voor het plan aangevraagd en verleend.

Opdrachtgever: Arcade (via R&V adviseurs)
Aannemer: nog onbekend

 

background