African Inn

Woongebouw in de Afrikaanderwijk te Rotterdam

Oorspronkelijk in 1972 gebouwd als woongebouw voor ouderen , en na leegkomen tijdelijk gebruikt als huisvesting voor studenten is dit project in de Afrikaanderwijk Rotterdam nu herontwikkeld tot een appartementengebouw met 56 zelfstandige woningen. De horecavoorziening op de begane grond is hierbij gehandhaafd.

Het gebouw is heringedeeld met behoud van de oorspronkelijke stijgpunten en ontsluitingen waarbij wel d.m.v. een geveldoorbraak en het aanbrengen van vide’s meer licht in het inpandige verkeersgebied is gebracht. De gevels zijn totaal vernieuwd en grotendeels voorzien van keramische Dueco panels en een onderbouw van verticale bamboe regels.

Opdrachtgever: Vestia
Aannemer: Van Omme en de Groot

background